แตกแล้ว รางวัลใหญ่พาวเวอร์บอล รับคนเดียว 21,800 ล้านบาท

แตกแล้ว รางวัลใหญ่พาวเวอร์บอล รับคนเดียว 21,800 ล้านบาท

“พาวเวอร์บอล” งวดล่าสุดเมื่อวันที่ 20 มกราคม 64 ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ที่ศื้อสลากใบที่ถูกรางวัลใหญ่ไป 1 ใบ ซึ่งรางวัลมีมูลค่าสูงถึง 73.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ